MENU

25件套12.5mm系列英制套筒组套

采用铬钒钢材质

表面镀铬, 镜面抛光处理

商品详情

19件     12.5mm系列英制12角标准套筒: 1/4", 5/16",3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16",3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16",1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"

1件       12.5mm系列公制6角火花塞套筒: 21mm

1件       12.5mm系列梨型头快速脱落胶柄棘轮扳手

1件       12.5mm系列万向接头

1件       12.5mm系列T型滑杆

2件       12.5mm系列接杆5", 10"

货号包装数量
S0200011
我要咨询
资料下载

我要咨询

咨询类型

  • 产品问题
  • 售后服务

包括:产品问题、售后服务问题等

问题描述